"Palvelutoimittaja on asiakkaan ydintoiminnan paras ystävä"

Toimintafilosofia

Huoltotoiminnan samanaikaista tehokkuutta ja vaikuttavuutta varmistetaan parhaiten erottamalla selkeästi toisistaan jatkuvat päivittäiset käyttötehtävät ja kausiluontoiset vaativammat huoltotyöt, siten että kausiluontoiset työt aina mahdollisuuksien mukaan suoritetaan ns. ennakoivina huoltoina. Tämä edesauttaa huoltotoiminnan sopeuttamista ydintoiminnan suhdanteista johtuviin muutoksiin ja mahdollistaa lisäksi myös palvelulaadun tehokkaan mittauksen.

Keskeisessä roolissa on juokseva vuosisuunnitelma, ns. vuosikello, joka määrittelee milloin kunkin osa-alueen kausihuollot toteutetaan. Vuosikellon ja sen määrittelemien kausihuoltotöiden sisällöstä sovimme yhdessä asiakkaamme kanssa ja suunnitelmat viestitetään ja sitoutetaan koko organisaatioon. Tämä varmistaa että kaikki sidosryhmät ovat tietoisia mitä toimenpiteitä milloinkin tehdään ja mahdollistaa saumattoman yhteistyön ydintoiminnan kanssa.

Se luo samalla johdolle edellytykset huoltotoiminnan parempaan seurantaan sekä huoltotoimenpiteiden ajoittamiselle siten kuin ne parhaiten istuvat ydintoimintaan. Vuosikellon suunnittelun pohjana on ydintoiminnan kausiluontoiset, erilaiset tarpeet sekä huoltotöiden suorittamiseen tarvittavien erikoisosaamisen ja resurssien saatavuus eri vuodenaikoina.