Kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito

Kiinteistöjen ja hotellitilojen kunnossapito sekä ulkoalueiden hoito

Kiinteistöjen ja hotellitilojen kunnossapidon tarkoituksena on turvata niiden käytettävyys ja toiminnallisuus, siten että ne koko ajan mahdollisimman hyvin vastaavat hotellitoiminnan vaatimuksia. Kiinteistökohtaisesti laaditulla ylläpitosuunnitelmalla ja sen mukaan räätälöidyillä palveluilla varmistetaan rakennusten ja tilojen pitkää käyttöaikaa ja hyvää energiataloutta.
Hyvin suunniteltu ja asianmukainen ulkoalueiden hoito on tärkeä edellytys ulkoalueisiin investoidun pääoman tuotolle ja myötävaikuttaa ratkaisevasti hotellin ilmeeseen ja vieraiden viihtyvyyteen.

Ennakoivat kausihoitopalvelut

Kausiluontoiset kunnossapito- ja ylläpitotehtävät määritellään ylläpitosuunnitelman pohjalta ennakoiviksi toimenpiteiksi, joita ajoitetaan vuodenaikojen ja hotellitoiminnan ruuhkajaksojen pohjalta.

Päivittäiset hoitopalvelut

Säännölliset päivittäiset hoitopalvelut kohdistuvat pääosin ulkoalueisiin (kulkuväylät, pysäköintialueet, satamat, puistoalueet, nurmikot, puusto ja istutukset) ja palvelujen sisällöt muuttuvat vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukana. Päivittäisillä hoitopalveluilla turvataan myös hotellitilojen jatkuva hyvä käytettävyys ja toimivuus.

M&J Fixing Oy

Sahasaarentie 8
06650 HAMARI