Tekniset järjestelmäalueet

Uima-allas järjestelmät

Käsittää hotellien allasalueiden ja SPA-osastojen erilaiset altaat sekä niihin tarvittavan vedenkäsittelyn (pumput, suodatus, mittaus/säätölaitteet, UV-laitteet, sekä annostelulaitteet). Asiantuntijamme hallitsevat allasveden käsittelyn, allasvesien mikrobiologiaa ja kemiaa, vedenkäsittelyyn liittyvää tekniikkaa ja hygieniaa, allasvesien laadun valvontaa sekä alan lainsäädäntöä.

Lämmitys

Käsittää kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät. Asiantuntijamme hallitsevat niin perinteiset lämmitysjärjestelmät kuin uusiutuvaan energiaan perustuvat järjestelmät (maalämpö-, ilmalämpöpumput). He auttavat asiakkaitamme säästämään energiaa kehittämällä ja optimoimalla järjestelmiä. Kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan myös valvoa ja ohjata etäyhteydellä.

Vesi ja viemäri

Käsittää vesi- ja viemäröintiratkaisut eli käyttöveden käsittelyn, siihen liittyvät putkistot sekä viemärit ja sadevesijärjestelmät.

Ilmanvaihto ja ilmastointi

Käsittää raitisilmaratkaisut, sisäilman kierrätysratkaisut ja siihen liittyvät järjestelmät joilla muutetaan ilman kosteutta ja lämpötilaa halutun sisäilman aikaansaamiseksi. Asiantuntijamme hallitsevat kaikki tähän kuuluvat laitteistot (IV-koneet, ilmastointilaitteet, lämpöpumput, lämmönvaihtimet lämmöntalteenottojärjestelmät, superkylmähuoneiden cryo-laitteet.

Sähköistys

Käsittää kaikki perinteiset sähköasennukset elektroniikkaratkaisuista erilaisiin suurjännitejärjestelmiin. Asiantuntijamme hallitsevat kaikki sähköasennukset ja valaistusratkaisut sekä niitä tukevat varavoimaratkaisut, kuten dieselmoottorivaravoiman sekä UPS- ja CPS-laitteet.

Turvallisuus

Käsittää henkilöturvallisuus- ja paloturvallisuusratkaisut. Asiantuntijamme hallitsevat kulunvalvonnan (porttien ja ovien lukitusjärjestelmät), murtohälytysjärjestelmät ja videovalvonnan sekä palohälytysjärjestelmät.

M&J Fixing Oy

Sahasaarentie 8
06650 HAMARI