Tekninen huolto ja kunnossapito

Hotellikiinteistön tekninen huolto ja kunnossapito

Teknisen huollon ja kunnossapidon tarkoituksena on turvata teknisten järjestelmien ja laitteiden jatkuva, moitteeton toiminta ja käytettävyys. Asiakaskohtaisesti räätälöidyillä palveluilla varmistetaan järjestelmien mahdollisimman kustannus- ja energiatehokas käyttö ja pitkä elinkaari.

Ennakoiva kunnossapito

Kaikki kausiluontoiset huolto- ja kunnossapitotehtävät määritellään ennakoiviksi toimenpiteiksi. Näiden ajoitus ja tarkka sisältö suunnitellaan siten, että käytönaikaiset häiriöt minimoituvat. Käytönaikaisten häiriöiden lukumäärän seuranta toimii tehokkaana palvelujen laadun mittarina, joka kannustaa jatkuvaan laadunparannustyöhön. Häiriöt ja niiden syyt/seuraukset dokumentoidaan, jonka pohjalta palvelujen laatua voidaan raportoida.

Järjestelmien jatkuvan toiminnan valvonta/turvaaminen

Täsmällisen ennakoivan kunnossapidon ansiosta kiinteistöjen ja niiden järjestelmien jatkuvan toiminnan valvonta on suhteellisen helppoa eikä näin ollen sido paljon resursseja. Talotekniikan ja valvontajärjestelmien kehittyessä, yhä suurempi osa valvonta- ja käyttötehtävistä voidaan suorittaa etäohjatusti ja näin ollen yhä kustannustehokkaammin.

Uudistus- ja saneerausprojektit

Jatkuvista ja kattavista kunnossapitotoimenpiteistä huolimatta, kiinteistöt ja tekniset järjestelmät on tietyin väliajoin päivitettävä ajan tasalle. Käytännössä se tarkoittaa, että tällaisten tarpeiden ilmetessä, kunnossapidon vuosikellosuunnitelmiin on liitettävä tätä varten tehty uudistus- / saneeraussuunnitelma. Tämän suunnitelman edellyttämät työt toteutetaan kuitenkin erillisinä projekteina omine budjetteineen.

Esimerkkeinä tällaisista uudistusprojekteista ovat esim.

◦ energiansäästöprojektit
◦ talotekniikka- / kiinteistöautomaatioprojektit
◦ hotellitilojen uudisrakennus- / saneerausprojektit

M&J Fixing Oy

Sahasaarentie 8
06650 HAMARI