Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöpäällikköpalvelut

Kiinteistöhuollon toimivuus ja kustannustehokkuus on riippuvainen useasta tekijästä; tehokkaasta huollon ja kunnossapidon ohjauksesta ja johtamisesta, oikeasta miehityksestä (osaaminen, määrä), ajan tasalla olevasta talotekniikasta jne. Palvelupäällikkö toimii ”vuokrakiinteistöpäällikkönä” ja vastaa kiinteistöpäällikköroolinsa ohella myös kunnossapidon ohjauksesta ja johtamisesta.

Kiinteistöpäällikköroolissa hän tuo kiinteistö- ja järjestelmäosaamisensa hotellijohdon käyttöön. Hän auttaa johtoa määrittelemään kunnossapitoon ja tarvittaviin uudistuksiin liittyviä tavoitteita sekä valitsemaan eri tilanteisiin parhaiten sopivia toimijoita ja teknisiä ratkaisuja. Kunnossapidon vuosikellon suunnittelu yhdessä hotellijohdon kanssa on hänelle keskeinen tehtävä. Hän toimii myös hotellijohdon edustajana mm. uudistus- ja saneeraushankkeiden erilaisissa ohjausryhmissä ja katselmuksissa.

Asiantuntijapalvelut

Uudistus- ja saneeraushankkeiden suunnittelu ja toteutus edellyttää yleensä kyseisten teknisten järjestelmäalueiden asiantuntijaosaamista. Hankkeen suunnittelu alkaa sillä, että järjestelmäalueesta perillä oleva asiantuntija (uima-altaat, lämmitys, ilmastointi, hotellitilat jne.) tekee tarvekartoituksen, johon kootaan hotellijohdon ja muiden sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset. Tämän pohjalta tehdään asiantuntijan johdolla hankesuunnitelma (vaatimusmäärittelyt, projektisuunnitelma, tarvittavat tarjouspyynnöt jne.). Kun suunnitelmat ovat hyväksytyt ja toimittajat on valittu, projekti käynnistyy ja asiantuntija valvoo töiden suunnitelmanmukaista etenemistä ja raportoi kiinteistöpäällikölle.

M&J Fixing Oy

Sahasaarentie 8
06650 HAMARI